Christen of perfect?!!

Jezus vertelt in Lucas 18:11-14 over de Farizeeër en de Tollenaar die beiden in de tempel gingen om te bidden. De geleerde Farizeeër die dacht een perfect leven te leiden naar Gods maatstaven bleek in deze parabel dat juist niet te hebben naar christelijke maatstaven! De tollenaar echter ging niet uit van kennis en geleerdheid, maar was eerlijk over zichzelf en in geloof. Hij wist dat hij een zondaar was en vergeving wilde en nodig had. Je zou kunnen zeggen dat hij zichzelf zelfs verlaagde; en hij vroeg vergeving. En volgens Jezus kreeg hij die ook; maar “de perfecte Farizeeër” niet!

Gods Feesten wijzen op Gods Plan

Wat aan God is verbonden, zal eeuwig zijn zoals God de Eeuwige is. Zo ook Gods Feesten. Zij maken deel uit van Gods Reddingsplan, namelijk:

Een nieuwe Hemel & Aarde

Nu het oude, zondige voorbij is, kan God opnieuw beginnen en volgt er een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde.